>> Home >> IPMS Open >> This page

 

Om IPMS Open 2000


Vad är IPMS Open?

IPMS Open är en årlig tävling och utställning för plastmodellbyggare. IPMS Open har en välgrundad renomé som årets viktigaste evenemang för modellentusiaster i Sverige och en av de viktigaste i Norden. IPMS Open hålls traditionellt under våren i Stockholm, som en tvådagars evenemang. IPMS Open omfattar framför allt en utställning och tävling, men även en modellmässa med möjlighet att köpa modeller, verktyg, tillbehör och böcker.

I år ordnas IPMS Open i nya lokaler - Skytteholmsgymnasiets idrottshall i Solna utanför Stockholm, 10 minuter från centrum med tunnelbanans blå linje. 

Syftet med dessa sidor är att informera dig om IPMS Open. Om du inte är modellbyggare själv, hoppas vi att du kommer till utställningen. Du kommer at kunna se många exempel på utomordentligt fint hantverk. Om du är tekninskt intresserad, blir det en intressant resa genom teknikens historia. Ännu mer lärorikt kan utställningen vara för dina historiska intressen. Kom och se!

Om du bygger plastmodeller själv - och detta är ett brett begrepp, se mer på dessa sidor! - är du naturligtvis  välkommen att vara med i tävlingen. IPMS Open är känd för sin seriösa bedömning av varje utställd modell. Detta gör att alla modellbyggare, oavsett erfarenhet, kan lära sig mycket genom att jämföra sitt arbete med de andras alster. Vi lovar dig en helhjärtad insats för tävlingskommiténs sida.

Välkommen!


©  Copyright 1997-2006 by IPMS Stockholm and the Community Members. All Rights Reserved.
The layout and graphics of this site, HTML and program code are © Copyright 1997-2006 Martin Waligorski. Used by permission.

Terms of use: This site is an interactive community of enthusiasts interested in the art of scale modelling of aircraft, armor, figures, spacecraft and similar subjetcs. All material within this site is protected under copyright, and may only be reproduced for personal use. You must  contact the Author(s) and/or Editor for permission to use any material on this site for any purpose other than private use.